Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
Lelőhely-adatbázis
Fejlesztések

  ODR adatbázis

  Kezdőlap
  Gyorskeresés
  Keresés
  Gyakorlott keresés
  Böngészés
  Tezaurusz
  Üres kérőlap


  Regisztráció

  ODR menedzser
  Kérések státusza
  Gyakran Ismételt     Kérdések
  Könyvtárak listája
  Gyűjtemények listája
  Statisztika


  Útmutató
  Fejlesztések

  

Szempontok az ODR fejlesztésekhez csatlakozni kívánó könyvtárak számára

Az alábbiakban soroljuk fel azokat a követelményeket amelyekkel az ODR szolgáltatáshoz csatlakozó könyvtáraknak számolniuk kell és azokat a lehetséges fejlesztési irányokat, amelyek hozzájárulhatnak a rendszer minél sokoldalúbb használatához.

Az rendszerben szolgáltatóként való részvétel feltétele, hogy a könyvtár állományáról információkat tudjon szolgáltatni. Ennek els?dleges módja, hogy a könyvtár képes legyen megfelel? példányinformációkkal ellátott MARC (MARC21 vagy HUNMARC) formátumú bibliográfiai rekordok exportjára saját rendszeréb?l, és azok periodikus eljuttatására a központi adatbázis felé. Képes legyen arra, hogy az egyszeri feltöltés után a kurrens rekordállomány gyarapodását a MOKKA adatbázissal közösen kialakított automatizált módon rövid átfutási id?vel jelentse

A jelenlegi MOKKA m?ködés kapcsán tapasztalat: a kezdeti feltöltés után azok a könyvtárak válnak jó rekordszolgáltatóvá, ahol az új rekordok felküldése "a katalogizáló kezében van": azaz, amikor ? lementi a rekordot a saját adatbázisába, eldöntheti, hogy a rekordot elindítja-e a MOKKA felé is, ahonnan aztán automatizmusok teszik majd be a rekordot az adatbázisba. Mindenképpen érdemes ezt célzó fejlesztéseket tervezni.

Legyen képes a könyvtár a már korábban jelentett információk változását is jelezni a központi adatbázis számára.

Mivel az ODR adatbázis bibliográfiai alapja a MOKKA lesz, követelmény az is, hogy a beérkez? rekordok a MOKKA katalogizálási szabályzatának megfelel?en készüljenek. Minderr?l lásd még