Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
Lelőhely-adatbázis
Részletes ismertető

  ODR adatbázis

  Kezdőlap
  Gyorskeresés
  Keresés
  Gyakorlott keresés
  Böngészés
  Tezaurusz
  Üres kérőlap


  Regisztráció

  ODR menedzser
  Kérések státusza
  Gyakran Ismételt     Kérdések
  Könyvtárak listája
  Gyűjtemények listája
  Statisztika


  Útmutató
  Fejlesztések

Utolsó módosítás:
2010. május 28.
  

Az ODR Lelőhely-adatbázis szolgáltatásai

Változatlan modell

Az ODR Lelőhely-adatbázis alapszolgáltatásai továbbra is az eredeti koncepció alapján a megszokott módon működnek még ha sok esetben új felhasználói felületekkel találkozunk is. Nem változott az a modell, hogy a könyvtárak által on-line vagy kötegelten felküldött bibliográfiai rekordok és az ezekhez szinten kötegelt hozzátöltés során illesztett további lelőhely-információk képezik a rendszer magját. Az adatbázisban az on-line katalógusokban megszokott módokon, kulcsszavak szerint, böngészve vagy parancsmódban kereshetünk, a tárgyi tájékozódást egy külön tárgyszó-adatbázis is segíti.

Az adatbázisból a felhasználó által választott lelőhelyre közvetlenül elektronikus könyvtárközi kölcsönzési kérés indítható. A kérés indítása előtt bizonyos esetekben, ahol ezt a könyvtár helyi rendszere megengedi, lehetőség van járulékos információk szerzésére a könyvtár kölcsönzési politikájára illetve a kölcsönzésre kiszemelt könyv hozzáférhetőségére vonatkozóan.

A kölcsönzési lehetőség csak a regisztrált, felhasználói névvel és jelszóval rendelkező könyvtárak számára nyitott.

Nem változik alapvetően az sem, hogy a szolgáltatás a kérés közvetítését vállalja, a kérés sorsát nem követi végig, a kérő és a tulajdonos könyvtár közvetlenül egymás között bonyolítja a továbbiakat.

A változatlan alapkoncepció mellett azonban a rendszernek szinte minden elemében találunk majd újdonságokat, amelyek egyrészt a rendelkezésre álló információkhoz való szélesebb és kényelmesebb hozzáférést tűzik ki célul és az adatbázis keresőfelületén találkozunk majd velük, másrészt a Könyvtárnyilvántartó felületen lehetőséget adnak arra, hogy a rendszerben résztvevő könyvtárak saját adataik karbantartásával és lelőhelyadataik ISBN alapú feltöltésével javíthassák a rendszer hatékonyságát.

A keresőfelület újdonságai

A jól ismert keresési lehetőségek (összetett keresés, böngészés, tezaurusz keresés) mellett megjelent az egyszerű és a parancskeresés opció is. Változások történtek a találatok megjelenítésében: a rövid, egy soros találat-megjelenítés a nagyobb találati halmazokban való gyorsabb előrehaladást segíti, a "hosszú megjelenítés" pedig a szerzői nevek és tárgyszavak mentén való továbbnavigálást és a rekordletöltést kínálja új funkcióként. E változások a Corvina WWW Gateway fejlődésének eredményei.

A kéréstovábbító rendszer módosításával függenek össze azok a változások, amelyeket szintén a hosszú megjelenítési formátumból kiindulva tapasztalhatunk. A bibliográfiai lelőhely mellett az ismerős ikon továbbra is kérés kezdeményezésére szolgáló űrlaphoz vezet el, míg a ikon a könyvtári adatokat és kölcsönzési politikát tartalmazóhoz. Mindkét űrlap új formában jelenik meg: több és reményeink szerint megbízhatóbb adatokat tartalmaznak majd mint korábban. A kérés feladásának módja azonban lényegében változatlan marad; az elküldött kérésről nyomtatható "nyugtát" is hasonlóan készít majd a rendszer.

Sokszor felmerült a rendszerrel szemben az a kívánalom, hogy a saját adatainak rendelkezésre bocsátásán túl nyújtson segítséget a könyvtárak saját katalógusainak használatában is. Ne csak azoknak a könyvtáraknak az esetekben juthassunk el a helyi könyvtári adatokhoz, amelyekben technikai megoldások már lehetővé teszik a közvetlen kapcsolatot a kölcsönzésre kiszemelt könyv helyi kölcsönzési állapotának megtekintésére, hanem a közvetlen rekordszintű linkek hiányában is kapcsolódhassunk a helyi katalógusokhoz.

A fentiek figyelembe vétele alapján az új felületen a lelőhelyekhez három típusú link kapcsolódhat:

  • A lelőhely könyvtárnak a neve továbbra is linkként jelenik meg, de az eddigiektől eltérően erre kattintva a könyvtár honlapjára léphetünk.
  • A lelőhely mellett ikon jelenti az eddig megszokott közvetlen rekordszintű linket az egyes könyvtárak helyi katalógusához, amelynek segítségével részletes példány és kölcsönzési állapot információkat kapunk. Természetesen, ha már egyszer a helyi katalógushoz érkeztünk, elkalandozhatunk az éppen aktuális rekordtól és keresgélhetünk a helyi rendszerben. Szintén újdonság, hogy a helyi rendszerben talált rekordokra is indíthatunk "ODR-es" könyvtárközi kérést, amelyet az ODR rendszer regisztrál és a statisztikában figyelembe vesz. Feladásuk egy megnyitható üres űrlapon lehetséges. Az ilyen típusú kérések küldése azonban kicsit körülményesebb; az adatokat kézzel kell beírni. Így, ha a kérendő mű az ODR adatbázisban is szerepel, érdemesebb onnan, a ikonnal indítani a kérést.
  • A rekordszintű linkkel nem rendelkező könyvtárak esetében megjelenő ikon Erre kattintva a helyi katalógus nyitólapjára érkezünk. Az itt végzett keresések találataira ODR kérés szintén a megjeleníthető üres űrlapon kezdeményezhető. Ha a helyi könyvtár OPAC-ja is kínál közvetlen könyvtárközi kölcsönzési lehetőséget, a két kérés közötti alapvető különbség az lesz, hogy ha az ODR lapon indítjuk a kérést arról az ODR statisztika is tudomást vesz, ha a helyi felületen, arról az ODR nem fog tudni.

Mindhárom linket, a könyvtár cím és kölcsönzési politikára vonatkozó adataival a könyvtárak maguk tarthatják karban az alább ismertetendő Könyvtárnyilvántartó felületen.

Könyvtárnyilvántartások

A könyvtárnyilvántartást eddig néhány funkciójában elkülönülő fájl végezte. Külön fájl tartalmazta a kérő könyvtárak adatai és kérésre jogosító azonosítóit, és külön fájl intézte a tulajdonos könyvtárak lelőhelykódjainak feloldását és címadataik tárolását. Ez az egyszerű nyilvántartási rendszer kinőtte önmagát és szükségessé vált egy egységesebb, könnyebb kezelhetőséget biztosító módszer kidolgozása.

A jövőben egyetlen rekordja lesz a könyvtáraknak, amely a lelőhelykódok feloldását intézi a tulajdonos könyvtárak esetében, a könyvtári adatokat és a kérés feladására jogosító azonosítókat tartalmazza. A könyvtárak rekordjaihoz különálló gyűjteményrekordok kapcsolódhatnak, amelyek lehetővé teszik az adatbázis gyűjteményre utaló lelőhelyeinek feloldását és annak a szituációnak a kezelését, hogy egy könyvtáron belül egyes lelőhelyek a könyvtár központi könyvtárközi kölcsönzését használják, míg más gyűjtemények önállóan kölcsönöznek.

Magát a rekordot a könyvtár önállóan tarthatja karban, így gyakorlatilag minden keresőfelületen megjelenő könyvtári adatot a lelőhelykódok feloldásától, a linkek pontosságán át a könyvtári információkig kontrollálhat. E változás miatt bonyolultabbá vált a jogosultságok rendszere: a magát regisztráltató könyvtár a regisztrációs ürlapon bejelentett felhasználói névre könyvtári adminisztrátori jogosultságokat kap, amivel karbantarthatja a könyvtár és gyűjteményei rekordjait, ISBN-t tölthet fel, könyvtárközi kölcsönzési kérést indíthat a könyvtár nevében illetve szükség esetén újabb felhasználókat vehet fel a fenti funkciók gyűjteményi karbantartójaként, kölcsönzőként vagy ISBN feltöltőként.

A könyvtárnyilvántartásnak része lesz az is, hogy a könyvtár ill. külön kölcsönző gyűjtemény megnézheti, hogy milyen kéréseket küldött el és hozzá milyen kérések futottak be. (Debrecenben kipróbálás alatt áll egy olyan helyi könyvtárközi nyilvántartó rendszer is, amely ezeket az "ODR-es" kéréseket közvetlenül átveszi és a kölcsönző könyvtárosnak már csak a kérés státuszának változását kell regisztrálnia.)

A könyvtári rekordok karbantartásával kapcsolatban felmerülő problémákban természetesen az odrerrors@lib.unideb.hu címen lehet segítséget kérni.

ISBN alapú lelőhely- és rekordfeltöltés

Azoknak a könyvtáraknak, akik nem közös katalogizálás keretei között gyarapítják az adatbázist az eddigiekben is megtehették azt, hogy off-line módon teljes, ISBN-t tartalmazó MARC rekordokat küldjenek az adatbázisba, vagy már meglévő rekordokhoz ISBN alapján lelőhelyeket tegyenek hozzá. Ezt az eddig mindig külön egyeztetést kívánó és emberi közreműködéssel járó műveletet teszi kényelmesebbé az a lehetőség, hogy a könyvárak saját igényeinek megfelelő gyakorisággal a kívánt formátumban előkészített fájlokat tölthetnek fel a Könyvtárnyilvántartás funkción belül. (Mivel itt automatikus mechanizmusok dolgoznak a fájlformátum betartása feltétlenül szükséges.)

A feltöltött ISBN fájl elő-feldolgozása után visszajelzést kap a könyvtár az adatbázisba el nem küldhető, valamilyen formában hibás tételekről. Ezeket természetesen javítás után ismét módjában áll feltölteni.

Ez elő-feldolgozás után rendben talált tételek ez után sorba állnak az adatbázisba való tényleges betöltésre. A betöltés eredményéről szintén visszajelzést kap a könyvtár: megnézheti a betöltött rekordok számát, rekord hiányában későbbi betöltési próbálkozásra félretett rekordok számát, valamilyen egyéb hiba miatt be nem töltött rekordok számát illetve minden egyes feltöltésre elküldött tétel aktuális státuszát is.

A feltöltésre szánt fájlok összeállítását megkönnyíti, hogy a lelőhely-hozzáírás előtt a betöltő mechanizmus ellenőrzi, az adott rekord tartalmazza-e már a lelőhelyet, így azok többszöri feltöltéskor sem duplázódhatnak. Nem kell tehát szigorú „hasonlítást” végezni a fájlok összeállításakor, arra azonban érdemes vigyázni, hogy nagy tömegben ne dolgoztassuk feleslegesen a rendszert, ne küldjük fel újra és újra a teljes adatbázist. Jobb megoldásnak tűnik mind a feltöltő könyvtár mind az adatbázis és használói szempontjából, ha rendszeresen, kisebb adagokban történik a betöltés.

Ezzel az új feltöltési lehetőséggel a könyvtárak ezen a téren is olyan eszközt kapnak, amellyel saját maguk ütemezhetik, intézhetik a feltöltéseket mind a kurrens vásárlások mind a retrospektív állomány esetében.

Jelenleg a fenti rendszer tesztelése folyik néhány könyvtár részvételével. Ha a tesztelés lezajlik, a jól ismert http://odr.lib.unideb.hu címen jelennek meg az új lapok.Ismertetés a Könyvtári Levelőző/lap 2003 Augusztusi Számából


ODR kéréstovábbító rendszer v2.0 © 2001-2010 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
A szolgáltatás megvalósításában részt vett:


Könyvtárellátó Közhasznú Társaság
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Open Society Institute
Vocal Egyesület

Az adatbázis tartalma:
A VOCAL könyvtárak rekordjai
Az ODR könyvtárak lelőhelyadatai