Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
Lelőhely-adatbázis
Súgó - Tezaurusz keresés

  Súgó

  Gyorskeresés
  Keresés
  Gyakorlott keresés
  Böngészés
  Tezaurusz


  

Keresések
A keresések a keretben megtalálható keresési opciókkal indulnak.
Választhatunk a kulcsszavas kereséseket nyújtó egy kritériummal dolgozó Gyorskeresés és összetett keresést nyújtó Keresés között. A Böngészés a nevek és tárgyszavak esetében besorolási adat rekordokkal , az ETO jelzetek és címek esetében indexlistákkal dolgozik. A Tezaurusz keresés abban segít, hogy a tényleges bibliográfiai keresés megkezdése előtt kiválaszthassuk a témánk szempontjából legcélravezetőbb tárgyszavakat. A Gyakorlott keresés CCL szabvány szerint megfogalmazott kereséseket tesz lehetővé.
Tezaurusz keresések
Egy különálló tárgyszó-adatbázisban kereshetünk, amely lehetőséget nyújt egy általános tárgyszó rendszer fogalmi hierarchiája mentén történő keresésre és biztosítja több tárgyszó rendszer egymás mellett élését egy bibliográfiai adatbázison belül.
Az adatbázis jelen pillanatban a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában épített, a Library of Congress tárgyszó rendszerének fordításán alapuló szókészletet, az eredeti Library of Congress tárgyszavakat, a Szegedi Egyetem Központi Könyvtárában épített szintén általános tárgyszókészletet illetve az angol nyelvű MeSH, orvosi tárgyszó rendszert tartalmazza.
Az adatbázisban a tárgyszó rekordok minden mezejére kiterjedő kulcsszavas kereséseket, a deszkriptorokat listázó böngésző kereséseket lehet végezni, majd az egyes tételektől kiindulva a fogalmi hierarchiában lépegetve találhatjuk meg a kívánt tárgyszó.
Példa: kulcsszavas kereséssel a „szellemi tulajdon” témakörhöz tartozó tárgyszavakat keressük ki:
Az alábbi keresési eredmény néhány további a témához tartozó kifejezésre irányítja a figyelmünket:
Az „ipari tulajdon” kifejezésre kattintva további lehetséges tárgyszavakat illetve a tárgyszó használatára vonatkozó magyarázattal találkozunk.
A megtalált tárgyszó mellett szereplő gombra kattintva kereshetjük meg, hogy a katalógusunkban a tárgyszóhoz milyen művek tartoznak. A gomb hasonló módon az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer Lelőhely- adatbázisába vezet el ilyen módon. Az adatbázis kísérletet tesz a tárgyszavak ETO főszámokhoz kapcsolására megcélozva az egyes nagyobb tárgykörök szókészletének összegyűjthetőségét.
Példa: a néprajz körébe tartozó tárgyszavakat szeretnénk áttekinteni, az alábbi kereséssel.
A hosszú találati lista egy szakasza:
Az egyes tételekre kattintva, a kiválasztott szűkebb téma irányában indulhatunk tovább. Esetünkben a „Házassági szokások és rítusok” tárgyszót választottuk.
A teljes formában megjelenített tárgyszó rekord a képernyő alján megjelenő "Bináris letöltés" gombbal letölthető és a saját rendszerbe importálva felhasználtató. Gondoljunk azonban arra, hogy a tárgyszó rekord a letöltés után is tovább épülhet, egyes tárgyszavak utaló készlete bővülhet. Érdemes időről időre új letöltéssel frissíteni a saját adatbázisban használt tárgyszó rekordot.

ODR kéréstovábbító rendszer v2.0 © 2001-2010 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
A szolgáltatás megvalósításában részt vett:


Könyvtárellátó Közhasznú Társaság
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Open Society Institute
Vocal Egyesület