Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
Lelőhely-adatbázis
Súgó - összetett keresés

  Súgó

  Gyorskeresés
  Keresés
  Gyakorlott keresés
  Böngészés
  Tezaurusz


 

Keresések
A keresések a keretben megtalálható keresési opciókkal indulnak. Választhatunk a kulcsszavas kereséseket nyújtó egy kritériummal dolgozó Gyorskeresés és összetett keresést nyújtó Keresés között. A Böngészés a nevek és tárgyszavak esetében besorolási adat rekordokkal , az ETO jelzetek és címek esetében indexlistákkal dolgozik. A Tezaurusz keresés abban segít, hogy a tényleges bibliográfiai keresés megkezdése előtt kiválaszthassuk a témánk szempontjából legcélravezetőbb tárgyszavakat. A Gyakorlott keresés CCL szabvány szerint megfogalmazott kereséseket tesz lehetővé. A szavas keresésnél nem kell a teljes címet vagy nevet beírni. Célszerű a cím, név legjellegzetesebb szavára keresni. Pl. A magyar szemiotika története c. művet keressük a „szemiotika” keresőkérdéssel. Minden típusú keresésnél vigyázzunk arra, hogy a magyar abc ékezetes betűit pontosan írjuk be. Ha nem tudjuk a megfelelő ékezetes betűt létrehozni, használjuk helyette a % jelet. Egyéb nyelvek speciális karakterei esetében az "alapbetűt" használhatjuk. A szám jellegű indexekben (ETO, ISBN, ISSN) való kereséskor a keresőkérdéseket szóköz és központozási jelek nélkül írjuk be.
Például:
Összetett kulcsszavas keresés
Mikor és hogyan használjuk a kulcsszavas kereséseket?
 • a kulcsszavas keresésekkel találhatjuk meg leghatékonyabban egy konkrét keresett mű leírását. Az adatbázis méretei miatt célszerű minél szűkebb keresési kritériumokat használni: ISBN, kombinált szerző - cím keresés, szűkítés kiadási dátum szerint
 • ha nem ismerjük pontosan a keresett mű adatait és a keresőkérdésünk nagyon általános valószínűleg nehezen kezelhető óriási találati halmazt kapunk. Ekkor érdemes néhány érdekesnek tartott találat segítségével megfogalmazott konkrétabb keresőkérdéssel újabb keresést végeznünk.
 • ETO jelzetek keresésekor a jelzetet központozási jelek nélkül írjuk be. A keresőkérdés végén mindig alkalmazzunk csonkolás (%) jelet. (például: angol irodalom - 820%, angol költészet - 82014%, amerikai költészet - 8207314%, angol történelem a 20. században - 942019%)
 • A találati halmazt a megfelelő kapcsoló beállításával cím, szerző, kiadási dátum alapján rendezhetjük. A rendezés csak akkor működik, ha a találati halmaz n 200 tételnél kevesebb. Ha a találati halmaz ennél nagyobb, a kapcsoló a „nincs rendezés” pozícióban maradjon.
Összetett keresések
  Az összetett keresés több kulcsszavas keresés együttes elvégzésére szolgál. A legördülő menükből kiválasztjuk a kívánt keresési szempontokat és meghatározzuk azt, hogy a szempontok egymással milyen viszonyban legyenek.
  Ha szükséges kiadási év, nyelv, dokumentumtípus szerint szűkíthetjük a találati halmazt.
  Példa 1.

  Ha egy olyan könyvet keresünk, amelyet az Akadémiai kiadó adott ki valamikor 1980 és 1985 között a címeben pedig a szemiotika vagy szemiologia szó szerepel, a keresést a következőképpen fogalmazhatjuk meg:
  Példa 2.

  Ha Ady verseket hangfelvétele érdekel a következőképpen szerkeszthetem meg a kérést:
  Példa 3.

  Egy történelmi konferenciáról keresek anyagot, amelyről azt tudom, hogy Debrecenben tartották az 1980-as években.

ODR kéréstovábbító rendszer v2.0 © 2001-2010 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
A szolgáltatás megvalósításában részt vett:


Könyvtárellátó Közhasznú Társaság
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Open Society Institute
Vocal Egyesület