Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
Lelőhely-adatbázis
SÚgó - Egyszerű keresés

  Súgó

  Gyorskeresés
  Keresés
  Gyakorlott keresés
  Böngészés
  Tezaurusz


  

Keresések
A keresések a keretben megtalálható keresési opciókkal indulnak. Választhatunk a kulcsszavas kereséseket nyújtó egy kritériummal dolgozó Gyorskeresés és összetett keresést nyújtó Keresés között. A Böngészés a nevek és tárgyszavak esetében besorolási adat rekordokkal , az ETO jelzetek és címek esetében indexlistákkal dolgozik. A Tezaurusz keresés abban segít, hogy a tényleges bibliográfiai keresés megkezdése előtt kiválaszthassuk a témánk szempontjából legcélravezetőbb tárgyszavakat. A Gyakorlott keresés CCL szabvány szerint megfogalmazott kereséseket tesz lehetővé. A szavas keresésnél nem kell a teljes címet vagy nevet beírni. Célszerű a cím, név legjellegzetesebb szavára keresni. Pl. A magyar szemiotika története c. művet keressük a "szemiotika" keresőkérdéssel. Minden típusú keresésnél vigyázzunk arra, hogy a magyar abc ékezetes betűit pontosan írjuk be. Ha nem tudjuk a megfelelő ékezetes betűt létrehozni, használjuk helyette a % jelet. Egyéb nyelvek speciális karakterei esetében az "alapbetűt" használhatjuk. A szám jellegű indexekben (ETO, ISBN, ISSN) való kereséskor a keresőkérdéseket szóköz és központozási jelek nélkül írjuk be.
Például:
Gyorskeresés
A Gyorskeresés űrlapon egy szempontú kulcsszavas keresést végezhetünk.
§ a kulcsszavas keresésekkel találhatjuk meg leghatékonyabban egy konkrét keresett mű leírását. Az adatbázis méretei miatt célszerű minél szűkebb keresési kritériumokat használni. (pl. ISBN, a cím egy-egy jellegzetes szava) Ha egy keresési szemponttal nem tudjuk kellőképpen szűkíteni a keresést, használjuk az Összetett keresési űrlapot.
  • ha nem ismerjük pontosan a keresett mű adatait és a keresőkérdésünk nagyon általános valószínűleg nehezen kezelhető óriási találati halmazt kapunk. Ekkor érdemes néhány érdekesnek tartott találat segítségével megfogalmazott konkrétabb keresőkérdéssel újabb keresést végeznünk.
  • ETO jelzetek keresésekor a jelzetet központozási jelek nélkül írjuk be. A keresőkérdés végén mindig alkalmazzunk csonkolás (%) jelet.
  • Például: angol irodalom - 820%, angol költészet - 82014%, amerikai költészet - 8207314%, angol történelem a 20. században - 942019%

ODR kéréstovábbító rendszer v2.0 © 2001-2010 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
A szolgáltatás megvalósításában részt vett:


Könyvtárellátó Közhasznú Társaság
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Open Society Institute
Vocal Egyesület