Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
Lelőhely-adatbázis
Súgó - Gyakorlott keresés

  Súgó

  Gyorskeresés
  Keresés
  Gyakorlott keresés
  Böngészés
  Tezaurusz


  

Keresések
A keresések a keretben megtalálható keresési opciókkal indulnak.
Választhatunk a kulcsszavas kereséseket nyújtó egy kritériummal dolgozó Gyorskeresés és összetett keresést nyújtó Keresés között. A Böngészés a nevek és tárgyszavak esetében besorolási adat rekordokkal , az ETO jelzetek és címek esetében indexlistákkal dolgozik. A Tezaurusz keresés abban segít, hogy a tényleges bibliográfiai keresés megkezdése előtt kiválaszthassuk a témánk szempontjából legcélravezetőbb tárgyszavakat. A Gyakorlott keresés CCL szabvány szerint megfogalmazott kereséseket tesz lehetővé.
A szavas keresésnél nem kell a teljes címet vagy nevet beírni. Célszerű a cím, név legjellegzetesebb szavára keresni.
    Pl. A magyar szemiotika története c. művet keressük a „szemiotika” keresőkérdéssel.
Minden típusú keresésnél vigyázzunk arra, hogy a magyar abc ékezetes betűit pontosan írjuk be. Ha nem tudjuk a megfelelő ékezetes betűt létrehozni, használjuk helyette a % jelet. Egyéb nyelvek speciális karakterei esetében az "alapbetűt" használhatjuk.
A szám jellegű indexekben (ETO, ISBN, ISSN) való kereséskor a keresőkérdéseket szóköz és központozási jelek nélkül írjuk be. (pl. 0007-0963 => 00070763; 963 05 6016 => 963056016)
Gyakorlott vagy parancs jellegű keresés
A gyakorlott keresések űrlapon CCL parancsnyelvű kereséseket végezhetünk. Ezeket akkor érdemes használni, ha többszörösen összetett kereséseket kell megfogalmaznunk vagy olyan keresési szempontokat alkalmaznánk (pl. leltári szám, vonalkód, helyrajzi szám, előadó stb.), amelyek a többi keresési űrlapon nem szerepelnek.
A parancs formája a következő legyen:
Parancs szóköz indexnév szóköz keresőkifejezés.
Összetett kérdések képzésére az and, or, andnot kifejezéseket illetve zárjeleket használunk.
Példák:
Hangfelvétel, amelyen Latinovits Zoltán működik közre.
find perf latinovits zoltán
Az Akadémiai Kiadó által az 1980-as években kiadott, a címében a szemiotika vagy szemantika kifejezést viselő mű:
find (titl szemantika or titl szemiotika) and publ Akad% and date 1980-1989
Arany vagy Petőfi művei angol nyelven (a hangfelvételeket kizárva) find (auth arany or auth petőfi) and lang eng not type r
Az alábbi parancs illetve indexnevek használhatók:
Parancs:
find = kulcsszavas keresés
scan = böngésző keresés
Indexnevek:
type = dokumentumtípus (b = könyv, s = folyóirat, a = kézirat, c = kotta, d = fájl, f = audiovizuális, m = térkép, r = hangfelvétel)
idno = rekordazonosító
ridn = kapcsolódó rekord azonosító
date = kiadási dátum
lang = nyelv
isbn = ISBN
issn = ISSN
musn = zenei azonosító
udco = eto
auth = szerző
pers = személynév
corp = testületi név
conf = konferencia név
titl = cím (főcím, egyéb címek, sorozatcím, kötetcímek)
publ = kiadó
plac = kiadó székhelye
perf = közreműködő (zeneműveknél, audiovizuális
dokumentumoknál)
subj = tárgyszó

ODR kéréstovábbító rendszer v2.0 © 2001-2010 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
A szolgáltatás megvalósításában részt vett:


Könyvtárellátó Közhasznú Társaság
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Open Society Institute
Vocal Egyesület